W obecnych czasach na rynku mieszkań znajduje się stosunkowo duża ilość lokali mieszkalnych. Inwestycje są realizowane przez deweloperów, którzy prowadzą je na podstawie dokonywanych wpłat przez klientów. Natomiast gotowe mieszkania sprzedawane są na podstawie stosownych umów. W obu przypadkach deweloper ma obowiązek rozliczania się z podatków takich jak VAT oraz PIT (CIT). Warto dowiedzieć się, w jaki sposób je to rozliczane, a także kiedy deweloper ma obowiązek wystawić fakturę VAT swoim klientom.

Umowa deweloperska

W celu zakupu oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego zawierana jest pomiędzy kupującym, a sprzedającym odpowiednia umowa deweloperska, która określa wszystkie parametry realizacji inwestycji. Deweloper na jej podstawie zobowiązany jest do wybudowania swojemu klientowi lokalu mieszkalnego zgodnie z aktualnie obowiązującą sztuką budowlaną. Musi się zmieścić z tym zadaniem w konkretnych terminach, które zostały z góry określone. Po wybudowaniu lokalu musi zostać wyodrębniona jego własność. Natomiast klient zobowiązany jest do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Może to uczynić zarówno z środków własnych, jak i finansować kredytem.

Rachunek powierniczy

Środki pieniężne, które klient wpłaca deweloperowi znajdują się na jego rachunku powierniczym. Jest to konto, którego stronami są zarówno bank, jak i jego posiadacz, czyli deweloper. Umowa rachunku ściśle określa pod jakimi warunkami środki, które znajdują się na rachunku będą mogły zostać wypłacone jego posiadaczowi. Rachunek powierniczy prowadzony jest w celu zabezpieczenia klientów, którzy kupują daną nieruchomość u dewelopera. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości pieniądze pozostają na rachunku powierniczym, do którego dostęp ma również bank.

Czytaj także  Farba akrylowa do drewna

Zaliczka dla dewelopera

Deweloper podczas budowy lokalu mieszkalnego najczęściej wymaga, aby klient wpłacił stosowną zaliczkę. Zazwyczaj jest tak, że jeśli podatnik otrzyma zaliczkę to jego obowiązkiem jest wystawienie stosownej faktury oraz rozliczenie zaliczki. Jednak w przypadku dewelopera wszystkie wpłacane przez klienta pieniądze znajdują się na jego rachunku powierniczym. Dopiero w momencie, gdy deweloper otrzyma pieniądze z rachunku powierniczego może wystawić stosowne dokumenty, które rozliczają wszystkie minione zdarzenia. Czasami zdarza się również tak, że środki pieniężne, które znajdują się na rachunku powierniczym mogą zostać zwrócone klientowi. W takim przypadku dokumenty nie są wystawiane.

Wystawianie faktur przez dewelopera

Deweloper nie ma żadnego obowiązku wystawiania faktur dla osób prywatnych. Może je on rozliczać na mocy dokumentów wewnętrznych, które funkcjonują w jego przedsiębiorstwie. Jednak jeśli klient będzie wnioskował o wystawienie faktury to deweloper ma obowiązek mu ją wystawić, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawa. Jednak deweloper musi otrzymać taki wniosek w terminie do trzech miesięcy od powstania obowiązku wystawienia dokumentów. Warto skonsultować się także bezpośrednio z deweloperem, aby ustalić wszystkie szczegóły, np. https://lokum-deweloper.pl/.