Zapewnienie bezpieczeństwa pracy przez pracodawcę powinno być podstawowym i najważniejszym elementem każdego zakładu pracy. Znajomość przepisów BHP oraz rygorystyczne ich przestrzeganie przez pracowników pozwala niejednokrotnie w zapobieganiu wypadkom na terenie zakładu. Świadomość ryzyka, jakie niesie wykonywanie danego zawodu pozwala wyeliminować wiele zagrożeń z nimi związanych.

Czym jest bezpieczeństwo pracy?

Najprościej mówiąc, są to warunki, które muszą być zapewnione w danym zakładzie pracy, by jego pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki w bezpieczny sposób, nie narażając swojego życia i zdrowia. Warunki te musi zapewnić pracodawca poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie BHP w swojej firmie, jak i zaopatrzyć ją w podstawowe wyposażenie BHP. Warto jednak zaznaczyć, iż wiele zależy od samych pracowników. Przestrzeganie przepisów oraz stosowanie zaleceń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa pracy jest podstawowym warunkiem pozwalającym zapobiegać wypadkom w miejscu pracy.

Jakie wyposażenie BHP powinno znajdować się w zakładzie pracy?

Nawet najlepiej przeszkoleni pracownicy w zakresie BHP oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, nie są w stanie w stu procentach wyeliminować wszystkich zagrożeń. Ludzie popełniają błędy, i w związku z tym każdy zakład pracy powinien być zaopatrzony w apteczkę oraz inne środki przeznaczone do udzielenia pierwszej pomocy. Jest to bardzo istotne, ponieważ szybka interwencja przedmedyczna może pomóc w ratowaniu życia, zanim na miejscu wypadku pojawią się odpowiednie służby. Dobrze zaopatrzona apteczka powinna zawierać: chusteczki do dezynfekcji, rękawiczki gumowe, nożyczki, maseczkę do sztucznego oddychania, bandaże, gazy, plastry, opaski elastyczne, wodę utlenioną, agrafki, chusty trójkątne.

Czytaj także  Co potrzebujesz do śledzenia przesyłki?

Gaśnice – ważny element zapewnienia bezpieczeństwa w pracy

Innym elementem wyposażenia BHP w zakładzie pracy są gaśnice. Nawet jeśli zakład pracy posiada inne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zobowiązany jest zapewnić gaśnice, z tym że w mniejszej ilości. Muszą być umieszczone w miejscach widocznych, łatwo dostępnych, wykluczających uszkodzenia mechaniczne, czy działanie ciepła.

Jakie inne wyposażenie BHP zapobiega wypadkom w pracy?

Wymienione wyżej elementy BHP są podstawowe i każdy zakład pracy musi je zapewnić. Jednak w zależności od specyfiki firmy i wykonywanych w niej zadań, pracodawca zobowiązany jest zakupić inne wyposażenie, takie jak: rękawice ochronne, odzież ochronna, kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne.

Warto pamiętać, że szkolenie i zachowanie zasad BHP powinny być dla przyszłych pracowników nie nudnym wykładem, który trzeba wysłuchać, a cenną lekcją tego, jak zapobiegać wypadkom i chronić życie swoje i innych w miejscu zatrudnienia.